نویسنده = نصرت الهی، مهران
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل عملکرد عملگرهای مومنتوم سیالی در مدیریت دمایی میکروماهواره براساس چیدمان هرمی و سه محوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مهران نصرت الهی؛ احمد سلیمانی


2. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی


3. طراحی مدارگرد سوخت جامد در انتقال بهینة فضایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

مهران نصرت الهی؛ علیرضا نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری


4. طراحی مشارکتی بلوک انتقال مداری در محیط بهینه‌سازی و همگراییچندگامه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393

مهران نصرت الهی؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری؛ ولی بمانی؛ یزدان عمادی‌نوری