نویسنده = با صحبت نوین زاده، علی رضا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی کنترل وضعیت ماهواره به روش کنترل بهینه بدون مدل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-57

فرید تاجی هروی؛ علی رضا با صحبت نوین زاده


2. طراحی مسیر رفت و برگشتی به نقطة لاگرانژی L1 سیستم زمین- ماه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

مهدی جعفری‌ندوشن؛ علیرضا نوین‌زاده