نویسنده = شریفی، محمدعلی
تعداد مقالات: 3
1. The retrieval of wet refractivity index by tomography using spherical cap harmonics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمد علی شریفی


2. آنالیز طیفی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمیGPS با استفاده از HHT

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

فریدون نوبخت ارسی؛ محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری


3. ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه