نویسنده = روشنی‌یان، جعفر
تعداد مقالات: 12
1. طراحی آنلاین الگوریتم هدایت و کنترل یکپارچه بهینه ماهواره‌بر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

سید حسین ترابی؛ جعفر روشنی‌یان


3. تدوین یک سناریوی هدایت چند منظوره در بازگشت به جو

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

علیرضا عالمی‌نائینی؛ جعفر روشنی‌یان


5. طراحی رؤیتگر مد لغزشی برای شناسایی خرابی در ماهواره‌برها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ محمدمهدی نظری؛ مهدی علیاری


6. افزایش دقت سامانة ناوبری اینرسی فضایی با استفاده از دینامیک مسیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

مهدی جعفری؛ مرتضی طایفی؛ جعفر روشنی‌یان


8. تدوین معیارهای انتخاب کاتالوگ ستارگان و به‌روز‌رسانی کاتالوگ مأموریت سامانة ستاره‌یاب نمونه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ شبنم یزدانی؛ مسعود ابراهیمی


11. بهینه‌سازی مقید مسیر حامل‌های فضایی با استفاده از منحنی‌های اسپلاین و بزییر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

امیر توکلی؛ مهدی نیکوسخن لامع؛ جعفر روشنی‌یان؛ مهران میرشمس


12. مانور سه‌محورة ماهوارة الاستیک همراه با کنترل فعال ارتعاشات

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

محمد سینجلی؛ جعفر روشنی‌یان؛ علی غفاری