نویسنده = اشتری، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. افزایش دقت پیش بینی موقعیت ماهواره با درنظرگرفتن هارمونیک‌های تابع پتانسیل زمین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده؛ مهران حق پرست


2. تحلیل داده‌های TLE ماهوارة نوید و تأثیرآن بر عملیات رهگیری توسط ایستگاه‌های زمینی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ مریم نادی؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده