نویسنده = جعفرزاده خطیبانی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. روش‌های طیف‌سنجی نابودی پوزیترون در مواد و جزئیات فنی برخی سیستم‌های اندازه گیری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

علی‌اکبر مهمان‌دوست خواجه‌داد؛ مرتضی خاقانی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی