نویسنده = نادی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل داده‌های TLE ماهوارة نوید و تأثیرآن بر عملیات رهگیری توسط ایستگاه‌های زمینی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ مریم نادی؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده