نویسنده = کوثری، امیررضا
تعداد مقالات: 4
1. کنترل وضعیت سه محوره ماهواره با ترکیب تراستر و چرخ های عکس العملی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-71

احسان معانی؛ حسین نجات پیشکناری؛ امیررضا کوثری


3. طراحی یک ردیاب برای یک ماهواره‌بر مبتنی بر خطی‌سازی برخط

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-9

عبدالله مددکار؛ احمد کلهر؛ امیررضا کوثری