نویسنده = قربانی واقعی، بهمن
تعداد مقالات: 5
1. دستیابی به پاکیزگی مغناطیسی یک ماهواره با استفاده از جانمایی بهینه تجهیزات برپایه PSO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

بهمن قربانی واقعی؛ علیرضا شهری رازلیقی


2. طراحی سیستم تصویربرداری یک ماهوارة چرخان با قابلیت تصویربرداری زمان واقعی، با استفاده از FPGA

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی


3. طراحی سیستم خواندن CCD دوربین ماهواره، براساس بهینه‌سازی نویز و با در نظرگرفتن محدودیت‌های ماهواره

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی


4. طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره برای تصویربرداری استریو، با تلفیق مانورهای طولی و عرضی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

حسین بلندی؛ فرهاد فانی صابری؛ بهمن قربانی واقعی