نویسنده = جلیلیان، شاهرخ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فنون نرم‌افزاری تحمل‌پذیری خطای گذرا در نرم‌افزارهای ماهواره

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

طاهره برومندنژاد؛ محمد عبداللهی ازگمی؛ شاهرخ جلیلیان