نویسنده = زنجیریان، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت، و آزمایش یک موتور هیبرید پراکسید هیدروژنHTPB-

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

حجت قاسمی؛ محمد ندافی پور میبدی؛ کیوان شعبانی لاکه؛ عیسی اصغری؛ ابراهیم زنجیریان