نویسنده = دانش‌نیا، احسان
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی رد زمینی و محاسبة زمان های طلوع و غروب ماهواره برای نقطة هدف

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

احسان دانش‌نیا؛ مهرزاد نصیریان؛ سیدمحمدمهدی دهقان