نویسنده = دهقان، سیدمحمدمهدی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی کنترل ‌وضعیت مغناطیسی با شبیه‌ساز آزمایشگاهی مبتنی بر یاتاقان هوایی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-60

حامد عارف‌خانی؛ سیدمحمدمهدی دهقان؛ امیرحسین توکلی


4. شبیه‌سازی رد زمینی و محاسبة زمان های طلوع و غروب ماهواره برای نقطة هدف

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

احسان دانش‌نیا؛ مهرزاد نصیریان؛ سیدمحمدمهدی دهقان