نویسنده = کلهر، احمد
تعداد مقالات: 5
5. طراحی عملگر ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال برای یک میکروماهواره و تست و ارزیابی آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

علیرضا آقالاری؛ احمد کلهر؛ سید مهدی دهقان؛ عادل عابدیان