نویسنده = دلیر، محمدعلی
1. شبیه‌سازی سیگنال ماهواره‌های GPS در فرکانس میانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

شروین امیری؛ محمدعلی دلیر؛ حسین طلایی