نویسنده = عجمی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک نمونه تقسیم‏کنندة چهارمنشوری دوربین ماهواره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

عاطفه عجمی؛ سیامک ناصری؛ داوود هاشمی؛ محبوبه عرب سرخی