نویسنده = تدین موسوی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مشخصات منبع گرمایی با استفاده از روش حرارت معکوس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-34

امیر مهدی تحسینی؛ سمانه تدین موسوی