نویسنده = رضائیان‌پارسا، الهام
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با درنظرگرفتن اثرات سوزش فرسایشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

الهام رضائیان‌پارسا؛ سیدمهدی میرساجدی