نویسنده = میرساجدی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. روش سطوح هم‌تراز مرتبة دوم در شبیه‌سازی عددی پسروی گرین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

محمد مهدی قیصری؛ سید مهدی میرساجدی


2. مدل‌سازی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با درنظرگرفتن اثرات سوزش فرسایشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

الهام رضائیان‌پارسا؛ سیدمهدی میرساجدی