نویسنده = جلالی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی فرآیند قطع در موتور پیشران مایع

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

محمد شفیعی‌دهج؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ علیرضا جلالی؛ مهیار نادری