نویسنده = حاج‌ابراهیمی، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات بیان ژن RKIP در رده سلولی MDA-MB-231 سرطان سینه پس از تیمار بی‌وزنی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-76

مریم صلواتی فر؛ زهرا حاج‌ابراهیمی


2. تأثیر شرایط بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-68

وحید نیکبخت؛ علی کاظمی؛ زهرا حاج‌ابراهیمی؛ ندا خالدی؛ محمد اسدی گلزار


3. بررسی اثرات ناشی از هایپرگراویتی و استرس پرتاب بر عملکرد رده‌های سلولی مختلف در کاوشگر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

زهرا حاج‌ابراهیمی؛ لیلا علیدوست؛ مائده عربیان؛ احسان علوی؛ محمد ابراهیمی؛ محسن بهرامی