نویسنده = بهرامی، محسن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات ناشی از هایپرگراویتی و استرس پرتاب بر عملکرد رده‌های سلولی مختلف در کاوشگر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

زهرا حاج‌ابراهیمی؛ لیلا علیدوست؛ مائده عربیان؛ احسان علوی؛ محمد ابراهیمی؛ محسن بهرامی


2. بررسی و تحلیل سیستم جدایش کاوشگر 3

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389

محمد علی فارسی؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ نادر آریایی‌فر؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ محسن بهرامی


3. طراحی و ساخت آنتن F معکوس روی راکت کاوش برای ارسال تله متری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

فاطمه صادقی کیا؛ سمانه امینی؛ کامران رئیسی؛ محسن بهرامی