نویسنده = صادق محمدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائة روشی جدید به‌منظور انتخاب پنجرة پرتاب بهینه برای میکروماهوارة نمونه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

محمد صادق محمدی؛ مهدی مرتضوی؛ محمد ملکان