نویسنده = مرتضوی، مهدی
تعداد مقالات: 3
2. ارائة روشی جدید به‌منظور انتخاب پنجرة پرتاب بهینه برای میکروماهوارة نمونه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

محمد صادق محمدی؛ مهدی مرتضوی؛ محمد ملکان