نویسنده = کریمی‌مزرعه‌شاهی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل عملکرد سامانة تنظیم‌کنندة سرعت ظاهری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ سید علیرضا جلالی‌چیمه؛ مهیار نادری‌تبریزی