نویسنده = رضی‌پور، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بهره‌برداری نظامی از فضای ماورای جو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

فریبا رضی‌پور؛ مرتضی نجفی‌اسفاد