نویسنده = نصرت‌اللهی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. روش کنترل بهینه برای تعیین مسیر بهینه موشک ماهواره‌بر، برپایه جرم بار محموله ماکزیمم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

صدیقه شاه‌میرزائی جشوقانی؛ مهران نصرت‌اللهی