نویسنده = بهرامی، م
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه سرعت لازمه حول مسیر نامی با احتساب اثر اتمسفر در ماتریس C

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

آ. محمدی؛ ا. طاهری؛ ج. روشنی‌یان؛ م. بهرامی


2. ملاحظات به‌کارگیری سیستم‌های تله‌متری و موقعیت‌یاب جهانی در راکت‌های کاوش

دوره 1، شماره 1، بهار 1387

ب. بهشتی برومند؛ ا. قنبریان؛ ز. صادقی گیوی؛ ا. احمدلو؛ ک. رئیسی؛ م. بهرامی