نویسنده = مرتضوی بک، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-24

رضا اسماعیل زاده؛ ابوالقاسم نقاش؛ مهدی مرتضوی