نویسنده = جعفری‌ندوشن، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مأموریت بهینه به منظور سفر اکتشافی به ماه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-53

حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ الیاس فداکار؛ مهدی جعفری ندوشن


2. طراحی مسیر رفت و برگشتی به نقطة لاگرانژی L1 سیستم زمین- ماه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

مهدی جعفری‌ندوشن؛ علیرضا نوین‌زاده