نویسنده = قهرمانی، نعمت الله
تعداد مقالات: 1
1. بهبود هم‌راستایی دقیق سامانه ناوبری اینرسی با بهره‌گیری از شرایط سکون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-51

مهدی فتحی؛ علی محمدی؛ نعمت الله قهرمانی