نویسنده = فارسی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل سیستم جدایش کاوشگر 3

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389

محمد علی فارسی؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ نادر آریایی‌فر؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ محسن بهرامی