نویسنده = برادران شکوهی، شهریار
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سیستم تصویربرداری یک ماهوارة چرخان با قابلیت تصویربرداری زمان واقعی، با استفاده از FPGA

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی


2. طراحی سیستم خواندن CCD دوربین ماهواره، براساس بهینه‌سازی نویز و با در نظرگرفتن محدودیت‌های ماهواره

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

هاشم بذرافشان؛ شهریار برادران شکوهی؛ بهمن قربانی واقعی