نویسنده = زردشتی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. هدایت فازی مرحله صعود حامل‌های ماهوارهبرای کاهش اثر باد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

محسن سهراب؛ رضا زردشتی؛ سید حمید جلالی‌نائینی


2. طراحی بهینة مدار انتقال در موشک‌های ماهواره‌بر

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

رضا زردشتی؛ امیرعلی نیکخواه