نویسنده = میری رکن‌آبادی، سید حسن
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ساخت نمونة آزمایشگاهی چرخ عکس‌العملی ماهواره

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ مهران میرشمس؛ امیرعلی نیک‌خواه


2. کنترل بهینة وضعیت ماهواره با عملگر چرخ عکس‌العملی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ سید مهران میرشمس؛ امیرعلی نیکخواه