نویسنده = میرشمس، سید مهران
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بهینة وضعیت ماهواره با عملگر چرخ عکس‌العملی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ سید مهران میرشمس؛ امیرعلی نیکخواه