نویسنده = توکلی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی مقید مسیر حامل‌های فضایی با استفاده از منحنی‌های اسپلاین و بزییر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

امیر توکلی؛ مهدی نیکوسخن لامع؛ جعفر روشنی‌یان؛ مهران میرشمس