نویسنده = دهقان، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی عملگر ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال برای یک میکروماهواره و تست و ارزیابی آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

علیرضا آقالاری؛ احمد کلهر؛ سید مهدی دهقان؛ عادل عابدیان