نویسنده = طاهای‌ابدی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آزمایشگاهی انتشار امواج پیروشوک در کاوشگر فضایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393

محمد طاهای‌ابدی؛ مهدی علیزاده یزدی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی


2. تحلیل سیستم موقعیت‌دهی تصادفی اجسام برای شبیه‌سازی شرایط کم‌وزنی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

محمد طاهای ابدی؛ حامد کاشانی؛ نادر آریایی‌فر