نویسنده = غفاری، علی
تعداد مقالات: 2
1. مانور سه‌محورة ماهوارة الاستیک همراه با کنترل فعال ارتعاشات

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

محمد سینجلی؛ جعفر روشنی‌یان؛ علی غفاری


2. کنترل وضعیت ماهوارة الاستیک با استفاده از ترکیب کنترلر ∞H و مدلغزشی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

محمد سینجلی؛ جعفر روشنی یان؛ علی غفاری