نویسنده = نقاش، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 4
1. هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-24

رضا اسماعیل زاده؛ ابوالقاسم نقاش؛ مهدی مرتضوی


3. تعیین مشخصات مداری برای ماهواره‌هایی با رد زمینی تکراری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-83

پیمان ترابی؛ ابوالقاسم نقاش