نویسنده = Emami، R
تعداد مقالات: 1
1. Satellite Conceptual Design Multi-Objective Optimization Using Co Framework

دوره 7، شماره 1، بهار 1393

A. Jafarsalehi؛ M. Mirshams؛ R. Emami