نویسنده = هاشمی مهنه، سید حامد
تعداد مقالات: 2
1. طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

سید حامد هاشمی مهنه؛ امیررضا قائدامینی هارونی