نویسنده = ترابی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مشخصات مداری برای ماهواره‌هایی با رد زمینی تکراری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-83

پیمان ترابی؛ ابوالقاسم نقاش