نویسنده = جعفرصالحی، علی
تعداد مقالات: 1
1. کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

اسد صاغری؛ مهران میرشمس؛ علی جعفرصالحی