نویسنده = سالم، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بهبود خطای RMS موقعیت و سرعت فیلترهای غیرخطی در ردگیری راداری ماهواره‌های LEO

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-63

جواد سالم؛ حسین پیلارام؛ سید محمد علوی