نویسنده = ولی، احمدرضا
تعداد مقالات: 3
2. قانون هدایت مد لغزشی مرتبه دوم تطبیقی بر پایه تئوری لیاپانوف با اثبات پایداری زمان محدود

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-39

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی؛ اشکناز اورعی


3. یک قانون هدایت مد لغزشی گام به عقب جدید با درنظر گرفتن دینامیک حلقه کنترل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-17

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی