نویسنده = فیوضی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. (یادداشت فنی) طراحی و ساخت بستر سخت افزاری حسگر ستاره مبتنی بر الگوریتم های ردیابی ستاره به منظور تعیین وضعیت ماهواره

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-90

ملیحه هاشمی؛ سیدکمال الدین موسوی مشهدی؛ سید مجید اسماعیل زاده؛ محمد فیوضی