نویسنده = قیصری، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. روش سطوح هم‌تراز مرتبة دوم در شبیه‌سازی عددی پسروی گرین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

محمد مهدی قیصری؛ سید مهدی میرساجدی