نویسنده = پریز، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. پیش­بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری­های زمانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

دانیال بوستان؛ ناصر پریز؛ سید کمال حسینی ثانی